Werknemer
Advies, bemiddeling en vertegenwoordiging

Ontslag wegens slecht functioneren

Uw werkgever vraagt uw ontslag aan bij het UWV werkbedrijf of de kantonrechter als hij vindt dat u niet langer goed functioneert. Aangeduid als ontslag wegens slechts functioneren. Redenen variëren van regelmatig te laat komen, een verkeerde houding naar collega’s of naar klanten, of het niet halen van doelstellingen die u samen met uw werkgever heeft bepaald.

Kantonrechter of UWV werkbedrijf
Uw werkgever moet tegenover de kantonrechter of het UWV werkbedrijf aantonen dat u niet goed functioneert. Hij moet bewijzen dat hij u daar meerdere malen op heeft gewezen en u voldoende kansen heeft gegeven uw functioneren te verbeteren. Werkgevers gebruiken hiervoor vaak de schriftelijke verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Het Juridisch Platform bij ontslag wegens slecht functioneren
Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent? Leg dan uw vraag voor in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 – 468 91 14, of gebruik het contactformulier.

Ontslag bij arbeidsongeschiktheid
Ontslag wegens slecht functioneren is ook aan de orde als u arbeidsongeschikt bent en volgens uw werkgever niet voldoende uw best doet om te reïntegreren. Ook in dit geval staat uw recht op een WW-uitkering op het spel. Het is dan ook raadzaam uw situatie zo snel mogelijk met een arbeidsjurist te bespreken.

css.php