Waar Heb Je Recht Op

Waar ben je aan toe bij opname van vakantiedagen?

Waar ben je aan toe bij het opnemen van vakantiedagen?

De vakantieperiode is bijna weer aangebroken. Voor je vakantiedagen en het opnemen ervan gelden allerlei regels. Deels is dit wettelijk geregeld en daarnaast heb je te maken met afspraken in een cao of in je arbeidsovereenkomst met je werkgever. Wat houden de regels in?

Voor vakantiedagen gelden wettelijke regels. Je kunt wettelijk aanspraak maken op vier keer zoveel vakantiedagen als het aantal uren van je werkweek. Werk je vier volledige dagen in de week dan heb je dus recht op zestien vakantiedagen. Je kunt je vakantiedagen ook in losse uren opnemen. De meeste cao’s bevatten afspraken over aanvullende, zogeheten bovenwettelijke, vakantiedagen. Ook in je arbeidsovereenkomst met je werkgever kunnen bepalingen staan over je bovenwettelijke vakantiedagen.

Schriftelijk aanvragen van vakantiedagen
Je moet je vakantie schriftelijk aanvragen. Vervolgens moet je werkgever je verzoek binnen twee weken beantwoorden. Doet hij dat niet dan mag je zondermeer in de aangevraagde periode weg. Je werkgever mag je vakantieaanvraag alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Denk aan extreme drukte of veel ziekteverzuim.

Spreiding van vakanties
In veel cao’s staan extra afspraken over enige spreiding van de vakanties. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat je niet meer dan drie aaneengesloten weken weg kan of dat werknemers met kinderen voorrang krijgen in de schoolvakanties. In sectoren zoals de bouw en het onderwijs is in principe iedereen tegelijk vrij.

Meenemen van openstaande dagen naar volgende kalenderjaar
Hou je wettelijke vakantiedagen over, dan mag je ze meenemen naar het volgende kalenderjaar. Je moet ze dan wel voor 1 juli opnemen. Aanvullende vakantiedagen uit een cao mag je maximaal vijf jaar bewaren. Andersom kan je soms ook wat vakantiedagen bijkopen als je in een jaar wat meer dagen nodig hebt. Dat hangt echter van je werkgever af.

Omzetten vakantierechten in geld
Uitbetaling van je vakantiedagen in geld mag alleen bij je aanvullende vakantiedagen. De cao voor je branche moet daar dan afspraken over bevatten. De wettelijke vakantiedagen moet je altijd echt opmaken, behalve bij het einde van je dienstverband. Dan moet je werkgever ze uitbetalen.

Ziekteverlof
Word je ziek tijdens je vakantie dan kan je je werkgever vragen de vakantiedagen om te zetten in ziekteverlof. Hierbij gelden wel de regels voor ziekteverzuim. Je meldt je dan officieel ziek en je kunt bezoek krijgen van de bedrijfsarts voor een controle. Tijdnes ziekteverzuim loopt de opbouw van je wettelijke vakantiedagen overigens gewoon door. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden.

Vakantiedagen en ontslag
Bij ontslag kun je aanspraak maken op uitbetaling van alle opgebouwde, maar nog niet door je opgenomen vakantiedagen. Dit betreft de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In overleg met de werkgever kan je de resterende vakantiedagen ook opnemen voor je ontslagdatum. Je werkgever mag niet eisen dat je de vakantiedagen opneemt. Hij is zelf wel verplicht om ze aan je uit te betalen voor het einde van je dienstverband.

Bron: NU.nl, Rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *