Hieronder vindt u een korte uitleg over de verschillende mogelijkheden die u als ambtenaar heeft met uw ontslagvergoeding. Zowel de fiscale aspecten als de bijbehorende producten worden toegelicht.

  • Direct uit laten keren
  • Gouden Handdruk uitstellen/Koopsom
  • Aanvulling van uw inkomen

Let op: u kunt de vergoeding alleen nog maar netto laten uitkeren.

Direct uit laten keren

Wanneer interessant?
Het is mogelijk de toegekende Gouden Handdruk ineens te laten uitkeren op uw bankrekening. In dat geval vindt direct de afrekening met de Belastingdienst plaats. Dit is in een aantal gevallen aan te bevelen:

  • U krijgt een relatief lage Gouden Handdruk
  • U wilt het geld gebruiken om een persoonlijke lening af te lossen
  • U wilt het geld gebruiken voor de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe auto of om een wereldreis te maken

Fiscale consequenties
Wanneer u ervoor kiest om de Gouden Handdruk direct uit te laten keren, dient u ineens af te rekenen met de Belastingdienst conform het tarief Inkomstenbelasting in Box 1. Vaak zal de Gouden Handdruk (gedeeltelijk) in de hoogste belastingschijf vallen met een belastingheffing van 52%. Dat is nadelig.

Gouden Handdruk uitstellen/Koopsom

Wanneer interessant?
Als u de Gouden Handdruk voorlopig niet nodig heeft, omdat u bijvoorbeeld al een andere baan heeft, kunt u de Gouden Handdruk voor een ander doel gebruiken. In veel gevallen wordt de Gouden Handdruk aangewend voor een aanvulling op het pensioen of om eerder te kunnen stoppen met werken. Het geld hiervoor wordt bij een levensverzekeraar ondergebracht.

U kunt kiezen voor garantie door middel van een koopomstorting in een gegarandeerde lijfrenteverzekering of u kunt het geld in een lijfrenteverzekering in beleggingen storten. Hierbij is het mogelijk om te beleggen in deposito’s, obligaties, vastgoed, mixfondsen en aandelenfondsen of een combinatie hiervan. Aan het einde van de looptijd komt het geld vrij. Met dit geld koopt u dan een direct ingaande lijfrente-uitkering aan. Dit is een periodieke uitkering op 1 of 2 levens.

Fiscale consequenties
Wanneer u een (uitgestelde) lijfrenteverzekering afsluit, hoeft u niet direct inkomstenbelasting te betalen conform Box 1 (progressief). Voordeel is dat het bedrag van de Gouden Handdruk intact blijft en dus volledig kan renderen binnen de lijfrenteverzekering. U gaat pas belasting betalen op het moment dat u een direct ingaande lijfrente aankoopt. Bovendien is de waarde in de verzekering gevrijwaard van de forfaitaire belastingheffing van 1,2%, de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

Vaak wordt het opgebouwde lijfrentekapitaal pas aangewend vanaf 65-jarige leeftijd. Vanaf uw vijfenzestigste is de belastingheffing over de eerste en tweede schijf aanzienlijk lager, zodat dit een belastingvoordeel kan opleveren.

Aanvulling van uw inkomen/Direct aangaande lijfrente

Wanneer interessant?
Als u de Gouden Handdruk nodig heeft om uw inkomen aan te vullen, omdat u bijvoorbeeld geen andere baan heeft (WW-uitkering), dan koopt u een zogenaamde direct ingaande lijfrente aan.

Het bedrag van de Gouden Handdruk wordt gestort naar een verzekeringsmaatschappij en hiervoor krijgt u een periodieke uitkering. U bepaalt zelf per welke termijn (maand/kwartaal/halfjaar/jaar) u de periodieke uitkering wilt ontvangen. U bepaalt tevens hoelang deze uitkeringen plaatsvinden. U kunt kiezen voor een levenslange verzekering, maar ook voor een termijn die beter op uw persoonlijke situatie aansluit. Hier gelden vanzelfsprekend wel enkele fiscale spelregels voor. Uiteraard neemt de hoogte van de uitkering af naarmate de looptijd langer duurt.

Fiscale consequenties
De periodieke uitkeringen vanuit de direct ingaande lijfrente zin belastbare inkomsten volgens het progressieve tarief van Box 1. De hoogte van de belasting die u moet betalen over de periodieke uitkering is afhankelijk van het belastingtarief dat voor u geldt in Box 1.

Voordeel ten opzichte van het direct laten uitkeren van de ontslagvergoeding is het feit dat de direct ingaande lijfrenteverzekering gespreid uitkeert. Hierdoor is de kans op belastingheffing tegen 52% veel kleiner.