Kantonrechtersformule?

De kantonrechtersformule (het aantal gewogen dienstjaren x het bruto salaris x een correctiefactor) is niet rechtstreeks van toepassing binnen het ambtenarenrecht. Binnen het ambtenarenrecht is een ontslagvergoeding meestal niet aan de orde, omdat een ambtenaar over het algemeen naast een WW-uitkering ook recht heeft op een bovenwettelijke WW-uitkering. De overheid draagt de kosten voor deze uitkeringen zelf en van haar wordt niet verwacht dat zij naast deze uitkeringen nog een ontslagvergoeding betaalt. Heeft de overheid echter geen grond voor ontslag, maar wil zij toch afscheid van u als ambtenaar nemen, dan kan dit op grond van een ontslag wegens overige redenen.

In de onderhandelingen over de voorwaarden kan dan wel een ontslagvergoeding worden afgesproken. Deze afkoopregeling of gouden handdruk kan worden berekend aan de hand van de kantonrechtersformule, maar wordt over het algemeen naar beneden bijgesteld vanwege de bovenwettelijke WW-uitkering waarop ambtenaren recht hebben.

Belangrijk!

In veel gevallen heeft u bij een beëindiging van het dienstverband recht op een ontslagvergoeding. Maar voor het verkrijgen van een hoge ontslagvergoeding moet u wel de juiste argumenten aanvoeren, en daar is een gedegen kennis van het ambtenarenrecht voor nodig. Neemt u eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen. U kunt ons bereiken op 020 – 468 9114, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.

 

De uitbetaling van de ontslagvergoeding

U hebt wat betreft de betaling van de ontslagvergoeding twee opties:

  1. Netto-uitbetaling
    Afhankelijk van uw inkomen betaalt u maximaal 52% belasting over de ontslagvergoeding.
  2. Stamrechtverzekering
    U kunt de ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk om laten zetten in een stamrechtverzekering. U kunt ervoor kiezen het geld te sparen of periodiek uit te laten keren. Afhankelijk van uw financiële situatie profiteert u van een lager belastingtarief dan bij netto-uitbetaling.