Van wachtgeld naar WW

Als (ex-)ambtenaar had u in het verleden na niet verwijtbaar ontslag recht op wachtgeld. De wachtgeldregelingen zijn in 2001 binnen de overheid afgeschaft en tegenwoordig vallen ook ambtenaren onder de Werkloosheidswet (WW). Naast een WW-uitkering heeft een ambtenaar in de meeste gevallen echter ook recht op een bovenwettelijke WW-uitkering. De WW-uitkering en de bovenwettelijke WW-uitkering vormen qua hoogte samen meestal het vroegere wachtgeld.

Verwijtbaarheidtoets

Sinds 1 oktober 2006 toetst de uitkeringsinstantie UWV nog slechts beperkt of het ontslag verwijtbaar is. Als de ambtenaar echter wegens disciplinaire redenen ontslag is opgelegd (strafontslag), bestaat normaliter geen recht op WW. Ook als de ambtenaar vrijwillig werkloos is geworden, kent het UWV geen WW toe. Vrijwillig werkloos bent u bij ontslag op eigen verzoek of bij het sluiten van een beëindigingovereenkomst waarbij het initiatief van u is uitgegaan zonder dat daartoe een noodzaak bestond.

Belangrijk!

Als u in aanmerking wilt komen voor een WW- en een bovenwettelijke WW-uitkering, moet uw ontslag aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de praktijk wordt door de werkgever vaak aan deze voorwaarden voorbijgegaan. Neemt u eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen. U kunt ons bereiken op 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.

Voorwaarden voor WW

Is er geen sprake van strafontslag of vrijwillige werkloosheid, dan heeft de ambtenaar recht op WW als hij werkloos is, beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en in de laatste 36 weken voor het ontslag minimaal 26 weken heeft gewerkt.

Bovenwettelijke WW

De bovenwettelijke WW-uitkering bestaat meestal uit een aanvullende uitkering en een aansluitende uitkering. De aanvullende uitkering vult de hoogte van de WW-uitkering aan. De aansluitende uitkering verlengt de periode van de gewone WW-uitkering. Recht op een aansluitende uitkering bestaat als dat onder de oude wachtgeldregeling ook het geval was. De hoogte en de duur van de bovenwettelijke WW-uitkering verschilt per overheidssector. Om voor een bovenwettelijke WW-uitkering in aanmerking te komen, moet er recht bestaan op de gewone WW-uitkering.