Ontslagprocedures binnen het ambtenarenrecht verlopen niet via het UWV of de kantonrechter, zoals in het gewone arbeidsrecht. Het overheidsorgaan heeft u als ambtenaar eenzijdig aangesteld en ontslaat u ook weer eenzijdig uit de overheidsdienst. Hiervoor is geen toestemming vooraf van UWV nodig of een beschikking van een kantonrechter. Op de bezwaar- en beroep procedure is de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) grotendeels van toepassing.

Bezwaar maken
Als u een ontslagbesluit wil aanvechten, biedt de ontslagprocedure binnen het ambtenarenrecht de ambtenaar tot zes weken de mogelijkheid bezwaar te maken. Bij het bestuursorgaan zelf; het is namelijk een zogeheten interne heroverwegingsprocedure. Tegen de beslissing die op uw bezwaar volgt, kunt u vervolgens beroep instellen bij de bestuursrechter. Goed om te weten: in beide gevallen staat het Juridisch Platform u met raad en daad terzijde.

Voorlopige voorziening
Bezwaar en beroep schorten de werking van het ontslagbesluit niet op. Maar als u in financiële nood verkeert en uw bezwaar of beroep een goede kans van slagen heeft, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter. U vraagt de bestuursrechter dan het ontslag op te schorten totdat op het bezwaar of beroep is beslist.

Belangrijk bij ontslagprocedures ambtenarenrecht
Bezwaar? Beroep bij de bestuursrechter? Een voorlopige voorziening? Een vaststellingsovereenkomst? Neem een arbeidsjurist in de arm die u ondersteunt in het woud van regels en procedures die samen het ambtenarenrecht vormen. De arbeidsjuristen van het Juridisch Platform zijn u graag van dienst. Neem eens vrijblijvend contact op via 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.