Bent u het met de beslissing op bezwaar niet eens, dan stelt u binnen zes weken beroep in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. U dient in uw beroepschrift gemotiveerd aan te geven waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.

Belangrijk bij beroep en hoger beroep ambtenarenrecht!
De bestuursrechter beslist of de beslissing op uw bezwaar standhoudt. Om te beginnen onderzoekt hij of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschonden. U dient dan ook duidelijk aan te geven welke van deze beginselen niet zijn nageleefd. Reden genoeg om u in een beroepsprocedure bij te laten staan door een ervaren arbeidsjurist.

Neem ter oriëntatie contact op met één van onze arbeidsjuristen via het contactformulier, of bel 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.

Procedure bij beroep ambtenarenrecht
Het bestuursorgaan krijgt de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. Dan volgt er een zitting. Het bestuursorgaan en u mogen bij de rechtbank de standpunten mondeling toelichten, waarbij de rechtbank vragen stelt. Normaliter beslist de rechtbank binnen zes weken of uw beroep gegrond is. Dat betekent dat de rechtbank u (grotendeels) in het gelijk stelt.

Uw beroep kan ook ongegrond worden verklaard. De rechtbank stelt u dan in het ongelijk. Als het beroep niet aan de formele eisen voldoet, bijvoorbeeld doordat het niet binnen zes weken is ingediend of ongemotiveerd is, kan de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaren. De rechtbank neemt uw beroep dan inhoudelijk niet in behandeling.