Tegen de uitspraak van de bestuursrechter heeft u als ambtenaar, volgens het ambtenarenrecht, zes weken de tijd hoger beroep in te stellen bij de Centrale Raad van Beroep. Het bestuursorgaan zelf kan overigens ook hoger beroep instellen.

De termijn om hoger beroep in te stellen is altijd maximaal zes weken. Net als bij de beroepsprocedure moet u ook in het hoger beroepschrift aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak. Wat volgt is een zitting in Utrecht. De Centrale Raad van Beroep kan de uitspraak van de rechtbank bevestigen of vernietigen.

In het laatste geval kan de Raad zelf in de zaak voorzien of de zaak terugverwijzen naar de rechtbank. Voldoet het hoger beroepschrift niet aan de eisen, dan verklaart de Raad het hoger beroep niet-ontvankelijk. De Raad neemt uw beroep dan inhoudelijk niet in behandeling.

Dienstverlening van het Juridisch Platform bij beroep en hoger beroep
Als u zo snel mogelijk wilt weten waar u aan toe bent, leg dan uw vraag voor in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier. Onze juristen zijn ook gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.

 

contact groen