Het instellen van bezwaar en beroep schort de werking van het ontslagbesluit niet op. Zolang het ontslagbesluit niet wordt herroepen, bent u ontslagen uit overheidsdienst en heeft u dus geen recht op salaris.

Tegen een ontslagbesluit kan echter een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de bestuursrechter. U vraagt de bestuursrechter dan de werking van het ontslagbesluit te schorsen totdat definitief op uw bezwaar of beroep is beslist. Kent de bestuursrechter de voorlopige voorziening toe, dan heeft u gedurende de bezwaar- en beroepsprocedure wel recht op salaris.

Spoedeisend belang

Een voorlopige voorziening wordt toegekend als er sprake is van een spoedeisend belang en de bestuursrechter meent dat het ontslagbesluit naar alle waarschijnlijkheid geen stand zal kunnen houden in bezwaar en beroep. Spoedeisend belang kan zijn gelegen in de nijpende financiële positie waarin u door het ontslag bent terechtgekomen.

Geen hoger beroep

Tegen de beslissing de voorlopige voorziening af of toe te wijzen staat geen hoger beroep open.

Belangrijk!

U ontvangt geen loon meer en daagt daarom uw werkgever voor de rechter. Onze arbeidsjuristen weten welke processuele stappen u dient te nemen om een voorlopige voorziening aan te vragen. Als u zo’n procedure overweegt kunt u zich laten vertegenwoordigen door een arbeidsjurist van het Juridisch Platform. Neemt u eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen. U kunt ons bereiken via 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.

 

contact groen