Uw rechtspositie als ambtenaar is niet wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk wetboek of in een CAO. De arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zijn vastgelegd in een zogenoemde rechtspositieregeling. Voorbeelden daarvan zijn de CAR-UWO, Het ARAR, AMAR, ARA en de WPA. Deze rechtspositieregelingen bevatten de gronden waarop de overheidsinstantie ambtenaren kan ontslaan. Een ontslagbesluit moet altijd op één van deze gronden gebaseerd zijn.

Ontslagredenen
De meeste rechtspositieregelingen kennen verschillende ontslagredenen: onvoldoende functioneren, een reorganisatie of ziekte. Als uw werkgever vindt dat u zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, kan strafontslag volgen. Ook is ontslag wegens overige redenen een ontslaggrond die in de meeste rechtspositieregelingen voorkomt.

Ontslagbesluit
Ambtenaren in ontslagprocedures kunnen met het overheidsorgaan overeenstemming bereiken over het ontslag en de hoogte van de ontslagvergoeding. Er volgt dan een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit wordt vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarna het ontslagbesluit volgt.

Dienstverlening van het Juridisch Platform bij ontslag
Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent? Leg dan uw vraag voor in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 – 468 91 14 (lokaal tarief), of gebruik het contactformulier.

 

Lees ook:

Over het Juridisch Platform

Contactformulier