Bent u als ambtenaar aangesteld in tijdelijke dienst bij wijze van proef? Of voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden? Dan eindigt uw tijdelijke aanstelling als de periode waarvoor u was aangesteld, is verstreken.

Het bestuursorgaan dient u daarvan vóór het einde van het dienstverband op de hoogte te stellen met een besluit. Als de aanstelling niet wordt verlengd of omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd, dient het overheidsorgaan gemotiveerd aan te geven waarom het niet met u als ambtenaar verder wil.

Bezwaar ontslag einde tijdelijke aanstelling ambtenaar
U heeft zes weken de tijd bezwaar te maken tegen het ontslagbesluit. Als u na deze termijn een bezwaarschrift indient, kunt u het besluit niet meer aanvechten. Lees meer hierover bij bezwaar ambtenarenrecht. Of bel direct T: 020 – 468 91 14 voor een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek.

Belangrijk!
Heeft uw werkgever niet de overtuiging dat u de geschikte persoon voor de functie bent? En denkt u daar anders over? Laat onze arbeidsjurist dan samen met u bekijken of uw werkgever voldoende redenen heeft om niet verder te willen. Neem contact op met één van onze arbeidsjuristen. Telefonisch op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur.

 

contact groen