Uw werkgever vindt dat u niet voldoende functioneert. Het overheidsorgaan besluit daarom u als ambtenaar te ontslaan wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid, anders dan door ziekte of gebrek. Denk daarbij aan regelmatig te laat komen, een verkeerde houding naar collega’s of klanten, of het niet voldoen aan de eisen die uw functie aan u stelt.

Uw werkgever moet in deze situatie concreet aantonen waaruit het onvoldoende functioneren blijkt. En hij moet u daar al meerdere malen op hebben aangesproken. Bijvoorbeeld in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Heeft u de kans gehad uw functioneren te verbeteren? Heeft uw werkgever duidelijk gemaakt wat hij van u als ambtenaar verwacht? Zijn de juiste faciliteiten geboden? Pas als het onvoldoende functioneren structureel is én het niet gelukt is de ambtenaar bij te sturen, houdt een besluit tot ongeschiktheidsontslag stand.

Win juridisch advies in
Zet uw werkgever op ontslag in omdat hij de arbeidsprestatie onder de maat vindt? Dan is het dus de vraag of uw werkgever voldoende gronden heeft voor ontslag wegens slecht functioneren. Neem voor advies eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen om uw situatie door te nemen. We zijn elke werkdag van 08.00 tot 21.30 bereikbaar en zelfs op zaterdag van 10.00 tot 17.00.

Oorzaak ziekte?
Is het onvoldoende functioneren veroorzaakt door een vastgestelde ziekte of gebrek? Dan is ontslag wegens disfunctioneren niet mogelijk. Hoogstens wegens arbeidsongeschiktheid, na twee jaar ziekte. Uw werkgever dient dan ook serieus te kijken of het onvoldoende functioneren een medische oorzaak heeft. Bijvoorbeeld door de bedrijfsarts daar onderzoek naar te laten doen. Ontslag wegens slecht functioneren kan overigens wel in beeld komen als u ziek bent, en u volgens de werkgever niet voldoende uw best doet om te reïntegreren.

WW-uitkering?
Ontslag wegens slecht functioneren kan ernstige gevolgen hebben voor uw uitkering als ambtenaar. Uw recht op een WW-uitkering staat op het spel. Daarom is het raadzaam zo snel mogelijk met een arbeidsjurist om de tafel te gaan zitten. Precies waar u naar op zoek bent? Bel voor een gratis eerste consult dan 020 – 463 65 35, of gebruik het contactformulier.

Maak tijdig bezwaar
Als u niet binnen zes weken een bezwaarschrift indient, vervalt uw recht om het besluit tot ontslag wegens onvoldoende functioneren ambtenaar aan te vechten.