Onder gevolg van een reorganisatie kan de overheid uw functie opheffen. U kunt daardoor als ambtenaar uw oude werkzaamheden bij het overheidsorgaan niet langer voortzetten, waarop mogelijk ontslag volgt. Wanneer na de reorganisatie uw oude werkzaamheden wel terugkeren, maar daarvoor minder functies zijn, is er sprake van inkrimping. Als u op grond van uw dienstjaren (anciënniteit), en eventueel uw leeftijd, niet op uw functie terugkeert na de reorganisatie, bent u als ambtenaar overtollig.

Bemiddelingstermijn
Is uw functie opgeheven, of bent u overtollig? Dan heeft uw werkgever samen met u een inspanningsverplichting om voor u een andere passende functie te vinden. U bent herplaatsingskandidaat. De bemiddelingstermijn staat in het rechtspositiereglement of in het sociaal plan. Ontslag wegens reorganisatie is pas aan de orde als het tijdens de bemiddelingstermijn niet is gelukt de ambtenaar te herplaatsen. Het overheidsorgaan moet aantonen dat het tijdens de bemiddelingstermijn geen passende functie voor u heeft gevonden.

Bezwaar tegen ontslag wegens reorganisatie
Als u het niet eens bent met het ontslagbesluit, heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Als u na deze termijn een bezwaarschrift indient, kunt u het besluit niet meer aanvechten. Reageer daarom op tijd! Lees meer hierover onder bezwaar ambtenarenrecht.

Belangrijk!
Het ontslaan van ambtenaren bij een reorganisatie is aan regels gebonden. Is er een reorganisatieplan? Zijn de gevolgen voor het personeel in een sociaal plan vastgelegd? Onze arbeidsrechtjuristen zijn als geen ander thuis in deze materie en staan u terzijde met raad en daad.
Bel voor een gratis eerste consult 020 – 468 9114, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.