Als u als ambtenaar voor een misdrijf bent veroordeeld, een strafrechtelijke veroordeling dus, en het strafrechtelijk vonnis is onherroepelijk, dan bent u op grond van het voor u geldende rechtspositiereglement wegens deze veroordeling te ontslaan.

Let wel, een vonnis is pas onherroepelijk als er geen mogelijkheid tot  hoger beroep is. Is dat het geval en wil het overheidsorgaan van de strafrechtelijke veroordeling gebruikmaken om u te ontslaan? Dan zal ze moeten uitleggen dat, gezien de ernst van de veroordeling, de publiekrechtelijke aanstelling van de ambtenaar in kwestie onmogelijk te handhaven is.

Bezwaar tegen ontslag wegens strafrechtelijke veroordeling
Als u het niet eens bent met het ontslagbesluit, heeft u zes weken de tijd daar bezwaar tegen maken. Als u later een bezwaarschrift indient, kunt u het besluit niet meer aanvechten. Reageer daarom op tijd! Lees meer hierover onder bezwaar ambtenarenrecht.

Belangrijk!
Raakt de veroordeling uw hoedanigheid als ambtenaar? Dat is vaak nog maar de vraag. Onze arbeidsjurist kijkt dan ook samen met u éérst naar de vraag of uw veroordeling wel grond voor ontslag uit de ambtelijke dienst oplevert. Neem simpelweg (geheel vrijblijvend) contact op met onze arbeidsjuristen voor meer informatie.

Telefonisch op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur: 020 – 468 91 14.

 

contact groen