Wat moet je doen als je baas naar je bureau toe komt en zegt ‘Loop even mee, we moeten wat bespreken’. Dan is het sowieso handig om onderstaande tips door te nemen en wellicht ook om contact met ons op te nemen.

Tips bij ontslag:

  • Ga niet akkoord met uw ontslag.
  • Teken niets en houd voorstellen van uw werkgever in beraad.
  • Vraag uw werkgever om een schriftelijke bevestiging.
  • Teken altijd binnen zes weken schriftelijk bezwaar aan tegen uw ontslagbesluit. Als u dat niet doet, wordt het besluit rechtens onaantastbaar en kunt u daar niet meer tegen procederen.
  • Leg een dossier aan van alles wat er rond uw ontslag gebeurt.
  • Geef uw werkgever aan dat u beschikbaar blijft voor arbeid. Ga in geen geval akkoord met betaald verlof of vrijstelling van werk.
  • Ga niet met uw werkgever in discussie over het ontslag.
  • Ga niet akkoord met een advocaat die uw werkgever u aanbiedt.
  • Controleer of er een sociaal plan is waarop u een beroep kunt doen

Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent? Leg dan uw vraag voor in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via T: 020 – 468 91 14, of gebruik het contactformulier.

contact groen