Kan mijn werkgever mij zomaar ontslaan?
Kan een aanstelling voor een jaar tussentijds beëindigd worden?
Kan mijn werkgever mij ontslaan binnen de proeftijd van een maand?
Mijn baas wil van me af omdat hij vindt dat ik niet goed presteer. Als ik me nu ziek meld, dan mag hij me toch niet ontslaan?
Als ik ontslagen word, heb ik dan altijd recht op een gouden handdruk?
Is het belangrijk een jurist in te schakelen?
Ik heb een aanstelling voor de duur van een jaar en die loopt volgende week af. Nu heeft mijn baas gisteren gezegd dat mijn aanstelling niet wordt verlengd. Mag dat zomaar?
Ik ben van mening dat het passende werk dat mijn werkgever me aanbiedt, niet passend is. Kan hij mij dwingen dit werk te doen?
Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering en een bovenwettelijke WW-uitkering?
Vanaf wanneer heb je recht op een WW-uitkering na ontslag?
Een werknemer en het bestuursorgaan willen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan; hij heeft al een andere baan. Als hij bij deze nieuwe baan in de proeftijd ontslagen wordt, stelt UWV dan een verwijtbaar ontslag met geen WW als gevolg?
Ik heb een ontslagbesluit met als ontslagdatum 1 januari 2008 ontvangen. Dit ontslagbesluit is gedateerd op 1 oktober 2007, maar ik heb dat pas op 1 december ontvangen. De zes weken voor bezwaar zijn dus al om. Kan ik het besluit nog aanvechten?
Door een ernstige psychische ziekte heb ik niet binnen zes weken beroep ingesteld tegen de beslissing mijn bezwaar ongegrond te verklaren. Kan ik nog iets tegen de beslissing op bezwaar ondernemen?