Bij ontslag wegens ruzie met de baas, ook wel een arbeidsconflict of een verstoorde arbeidsrelatie genoemd, moet uw werkgever uw ontslag voorleggen bij de kantonrechter. Een arbeidsgeschil is meestal een gevolg van een verschil van inzicht tussen werknemer en werkgever over de wijze waarop een functie moet worden ingevuld. Maar het kan ook gaan om een arbeidsconflict vanwege onverenigbaarheid van karakters.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Geen passende functie binnen bedrijf

Is er sprake van ontslag door een arbeidsconflict, dan moet de werkgever bewijzen dat de arbeidsverhouding verstoord is én dat er geen perspectief is op verbetering van de arbeidsrelatie in de toekomst. Ook moet de werkgever aantonen dat er voor u binnen het bedrijf geen passende functie te vinden is. Bij een ontslag wegens een arbeidsconflict moet er dus sprake zijn van een ernstige en duurzame ontwrichting waarbij herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is. In de praktijk tilt de kantonrechter zwaar aan deze eisen. Niet zomaar elke ruzie met een werkgever mondt uit in ontslag vanwege een arbeidsconflict.

Let op bij betaald verlof!

Bij een verstoorde arbeidsverhouding wil uw werkgever u misschien op non-actief stellen, of u betaald verlof of vrijstelling van werk geven. Ga daarmee niet schriftelijk akkoord, maar houd u altijd beschikbaar voor werk! Laat uw zaak ook zo snel mogelijk beoordelen door een ervaren arbeidsrechtjurist.

U weet snel wat uw rechten zijn bij een arbeidsconflict en wat er wellicht nog te doen is om een arbeidsconflict niet te laten eindigen in een ontslag.

Juridische hulp bij ontslag wegens arbeidsconflict

Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent als u ontslag aangezegd krijgt vanwege een conflict met uw werkgever? Leg ons dan snel uw vraag over arbeidsconflicten voor via 020 – 468 91 14, werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.