Het UWV Werkbedrijf.

Het CWI (Centraal bureau Werk en inkomen)  is de voorloper van het UWV Werkbedrijf.
Als uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen heeft hij in principe een ontslagvergunning nodig. Hij moet deze aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Deze organisatie toetst de ontslagaanvraag op meerdere punten.

Zoek hulp en advies

Bij een (dreigende) ontslagsituatie is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Er komen in zo’n situatie immers veel vragen op u af. Een jurist van het Juridisch Platform kan u helpen uw rechten en uw WW-uitkering zeker te stellen. Bel daarom vrijblijvend voor een eerste indicatie van uw ontslag 020 – 468 91 14.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform