In 2015 trad het nieuwe ontslagrecht in werking. Dat omvat heel wat nieuwe elementen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte aanzegging ontslag en de wettelijke verankerde transitievergoeding. Het doel van het nieuwe ontslagrecht is het vereenvoudigen van het ontslagstelsel. Ook moest het ontslag eerlijker en minder kostbaar worden voor werkgevers. Maar wat betekent de aanzegplicht voor uw positie en bescherming als werknemer?

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Aanzegging ontslag

Vanaf 1 januari 2015 is uw werkgever verplicht u tijdig in te lichten als hij uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen. De termijn voor de aanzegging van het ontslag bedraagt minsten één maand. Bent u onlangs ontslagen, maar heeft uw werkgever niet op tijd aangezegd? Dan kunt u een vergoeding claimen van maximaal één maandloon.

De procedure moet alleen wel binnen een termijn van twee maanden na het einde van het dienstverband doorlopen worden. Dat is erg kort. Neem dus snel contact op met Juridisch Platform, als u twijfelt of uw werkgever de aanzegging bij ontslag correct heeft toegepast.

Meer informatie over de aanzegplicht

Leg ons snel uw situatie voor via 020 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier. Onze arbeidsjuristen geven u graag vrijblijvend advies over de aanzegging bij ontslag.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform