Wanneer u ontslagen wordt, dan is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst op te stellen en advies te vragen aan een onafhankelijke partij over wat er in een vaststellingscontract dient te staan. Want weet u als (ex-)werknemer welke zaken allemaal in deze overeenkomst opgenomen moeten worden? Het Juridisch Platform vertelt u daar graag alles over. Bij ons kunt u terecht voor hulp, bemiddeling en advies betreffende complexe zaken omtrent uw ontslag.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Advies bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die u maakt met uw werkgever omtrent uw ontslag. Deze afspraken kunnen gaan over de datum van de beëindiging van uw contact, de uitbetaling van uw vakantiedagen, de werking van een eventuele non-concurrentiebeding en het inleveren van bedrijfseigendommen als een auto, een telefoon of een laptop. Om er zeker van te zijn dat de vaststellingsovereenkomst tussen u en uw werkgever eerlijk opgesteld wordt, is het aan te raden om advies aan te vragen bij een instelling als het Juridisch Platform. Een arbeidsjurist kan u precies vertellen waar u als werknemer recht op heeft, zoals op een ontslagvergoeding. Zo weet u zeker dat u niet te snel instemt met uw ontslag.

Afspraak maken

Wilt u graag persoonlijke advies betreffende uw vaststellingsovereenkomst ontvangen? Aarzel dan niet contact op te nemen met het Juridisch Platform, door te bellen naar 020 468 91 14. Wij helpen u graag om de zaak duidelijk in beeld te krijgen.