Ontslagprocedures zijn vaak erg ingewikkeld, maar gedeeltelijk ontslag is pas echt complex. Al was het maar omdat de regelgeving omtrent deeltijdontslag nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. Krijgt u te maken met gedeeltelijk ontslag? Dan is het zeker raadzaam juridisch advies in te winnen. Bij het Juridisch Platform is het eerste oriënterende gesprek gratis en vrijblijvend.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Wat is gedeeltelijk ontslag precies?

Deeltijdontslag is de partiële beëindiging van een arbeidsovereenkomst. U gaat bijvoorbeeld van een 40-urige werkweek naar een 32-uurscontract. Uw werkgever kan een gedeeltelijk ontslag niet afdwingen bij de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf, want zij erkennen het deeltijdontslag niet. Vaak vraagt de werkgever daarom ontslagtoestemming voor de hele overeenkomst en biedt hij u meteen een nieuw contract aan met minder uren dan voorheen.

Juridische hulp onontbeerlijk bij deeltijdontslag

Wilt u meer weten over het gedeeltelijk ontslag, bijvoorbeeld de gevolgen voor uw WW-uitkering of transitievergoeding? Leg ons dan uw situatie voor via 020 – 468 91 14. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00. U kunt ook het contactformulier gebruiken of deontslagcheck doen.