Uw werkgever heeft u ontslag aangezegd en u vraagt zich af ‘Wat zijn eigenlijk mijn rechten nu ik word ontslagen?’ Wij geven hier graag antwoord op. U kunt ook de ontslagcheck doen of meteen contact opnemen met een van onze arbeidsjuristen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend.

Hulp nodig bij ontslag?

Rechten als ik word ontslagen

Als u wordt ontslagen heeft u recht op een WW-uitkering. Uw ontslag moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Neem nooit zelf het initiatief tot ontslag.
  • U mag niet te snel met het ontslag instemmen.

Ook wanneer u op staande voet wordt ontslagen, vervalt uw recht op WW. Naast een WW-uitkering kunt u sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht ook altijd aanspraak maken op een transitievergoeding als u wordt ontslagen.

Betaalbare ontslaghulp van Juridisch Platform

Denkt u na het lezen nog steeds ‘Help, ik word ontslagen’, laat uw situatie dan beoordelen door een arbeidsrechtjurist. Bel 020 468 91 14 op werkdagen van 08.00 tot 19.00 uur of e-mail ons.