Heeft u bericht ontvangen van de rechtbank? Heeft uw werkgever een verzoekschrift ingediend ter beeindiging van de arbeidsrelatie?
Kunt u dit niet alleen en denkt u hierbij een gespecialiseerde arbeidsjurist te kunnen gebruiken?
Neem dan in eerste instantie vrijblijvend contact met ons op via 020-4689114 of gebruik het contactformulier.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform