Heeft u snel juridische hulp nodig bij het aanvechten van een kennelijk onredelijk ontslag? Ga dan voor een gratis eerste advies naar het Juridisch Platform. Onze juristen zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht en bieden directe hulp bij onredelijk ontslag.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Kennelijk onredelijk ontslag

Ontslag is vaak alleen de wil van de werkgever. Als er geen sprake is vanontslag met wederzijds goedvinden, moet uw werkgever kiezen uit de volgende twee ontslagprocedures met ieder hun eigen ontslagredenen:

  • de ontslagprocedure bij de kantonrechter
  • de procedure bij het UWV WERKbedrijf

Een kennelijk onredelijk ontslag wilt u als werknemer waarschijnlijk aanvechten. Wij adviseren u graag over de meest efficiënte en juridisch correct aanvechtprocedure in uw situatie. We zien in de praktijk dat kantonrechters en het UWV WERKbedrijf tegenwoordig maar al te vaak de kant van de werknemer kiezen bij een kennelijk onredelijk ontslag. Dat maakt uw onderhandelingspositie des te sterker, als u toch besluit te schikken. U kunt dan bijvoorbeeld inzetten op een hogere transitievergoeding.

Juridisch Platform hanteert lage tarieven

Bij het Juridisch Platform kunt u terecht voor snelle, deskundige én betaalbare rechtshulp. De kosten voor onze dienstverlening bij kennelijk onredelijk ontslag liggen een stuk lager dan bij advocaten en andere juridische aanbieders. dit omdat veel communicatie bij ons telefonisch of online verloopt. Daardoor kunnen we flink besparen op de kosten.

Bezwaar aantekenen tegen onredelijk ontslag

Vindt u dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag en wilt u het ontslag aanvechten? Teken dan samen met een arbeidsjurist van het Juridisch Platform schriftelijk bezwaar aan tegen onredelijk ontslag. Leg ons uw situatie voor via020 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.