Als uw werkgever u wil ontslaan, kan hij kiezen uit drie verschillende ontslagprocedures. Hij kan een vaststellingsovereenkomst met u sluiten, het zogenoemde ontslag met wederzijds goedvinden. Hij kan een ontslagprocedure bij de kantonrechter beginnen vanwege werkweigering wegens gewetensbezwaar, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, een verstoorde arbeidsrelatie of frequent ziekteverzuim.

Ook kan hij een ontslagverzoek indienen bij het UWV WERKbedrijf na langdurige arbeidsongeschiktheid of vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Werkweigering na ontslag aanzegging

Teken niets als u ontslag aangezegd wordt, maar vraag om bedenktijd. Vraag uw werkgever ook om een schriftelijke onderbouwing van het ontslag. U kunt dit beëindigingsvoorstel objectief laten beoordelen door een van onze ontslagjuristen. Blijf te allen tijde beschikbaar voor werkzaamheden, zodat u niet beschuldigd kunt worden van werkweigering na uw ontslag. Deel dit ook schriftelijk mee aan uw werkgever. Als u namelijk in een later stadium werkweigering ten laste gelegd kan worden, kan dit nare gevolgen hebben.

Ontslaghulp van het Juridisch Platform

Heeft uw werkgever u ontslag aangezegd wegens werkweigering of wordt u beschuldigd van werkweigering tijdens de ontslagprocedure? Leg dan snel uw situatie voor in een eerste oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek. Bel 020 – 468 91 14 of gebruik het contactformulier.