Heeft uw werkgever u ontslag aangezegd terwijl uw tijdelijke contract nog niet verlopen is? Dan kunt u deze beslissing aanvechten. Gaat u wel akkoord met de vaststellingsovereenkomst van uw werkgever, dan heeft u recht op een transitievergoeding. De hoogte daarvan kan natuurlijk nog uitonderhandeld worden.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Ontslag met een tijdelijk contract

Als uw werkgever u ontslag heeft aangezegd en daarmee een lopend tijdelijk contract heeft onderbroken, heeft u wel degelijk een sterke rechtspositie. Uw werkgever moet kiezen uit drie ontslagprocedures voor het ‘tussentijds opzeggen’ van het tijdelijke contract:

  • Via de kantonrechter, bijvoorbeeld wegens arbeidsconflicten.
  • Via het UWV WERKbedrijf, vanwege langdurige ziekte en bedrijfseconomische redenen.
  • Door contractbeëindiging met wederzijds goedvinden.

We zien in onze praktijk dat kantonrechters en het UWV WERKbedrijf vaak in het voordeel van de werknemer oordelen. Het heeft dus zeker zin uw ontslag aan te vechten, ook bij een tijdelijk contract. Dit gegeven maakt ook uw onderhandelingspositie een stuk steviger als u besluit tot ontslag met wederzijds goedvinden.

Transitievergoeding tussentijds opzeggen tijdelijk contract

Bij ontslag hebben ook werknemers met een tijdelijk contract recht op eentransitievergoeding. De arbeidsovereenkomst moet dan wel 2 jaar hebben geduurd. Verder kunt u het recht op de vergoeding afdwingen als u het contract zelf beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid door uw werkgever.

Wij helpen snel bij ontslag

Teneinde uw financiële rechten zeker te stellen bij ontslag met een tijdelijk contract, doet u er goed aan juridisch advies in te winnen. Leg ons uw specifieke situatie voor en samen onderzoeken we de mogelijkheden. Bel 020 – 468 91 14 op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.