Heeft u recht op een ontslagvergoeding, maar weet u niet hoe deze te combineren is met uw WW-uitkering? Vraag de deskundigen van het Juridisch Platform om hulp. Wij zijn een onafhankelijke instantie die ontslagenen helpt bij vragen en complexe zaken omtrent hun rechten en plichten. Onze dienstverlening is integer, toegankelijk en vooral betaalbaar, immers, iedereen hoort passende hulp te krijgen bij het oplossen van een specifiek probleem.

Ontslagvergoeding in combinatie met een uitkering voor de WW: informatie en advies

Wanneer u door uw werkgever ontslagen wordt, dan heeft u waarschijnlijk recht op een WW-uitkering. Echter, wat als u ook recht heeft op een ontslagvergoeding terwijl u in de WW zit? De situatie kan dan enigszins complex worden. Om uw rechten in kaart te brengen, kunt u een afspraak maken met een specialist van het Juridisch Platform. Wij vertellen u exact welke stappen u kunt ondernemen om datgene te krijgen waar u recht op heeft. Ook kunnen wij u meer informatie geven over de verschillende manieren van uitbetaling van een ontslagvergoeding en kunnen wij de hoogte van uw ontslagvergoeding berekenen. Dit laatste doen wij op basis van de periode dat u voor uw werkgever gewerkt heeft, uw bruto maansalaris en een correctiefactor.

Bel voor het maken van een afspraak over ontslagvergoeding en WW

Wenst u een afspraak te maken met een medewerker van het Juridisch Platform om meer informatie te ontvangen over het krijgen van een ontslagvergoeding in combinatie met een WW-uitkering? U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 020 468 91 14.