In 2015 trad het nieuwe ontslagrecht in werking. Daarmee is uw werkgever verplicht om u tijdig in te lichten bij het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. De opzegtermijn bij ontslag bedraagt minstens één maand.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Verplichte opzegtermijn bij ontslag

Uw werkgever moet vanaf 1 januari 2015 een opzegtermijn van één maand in acht nemen als hij uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Heeft uw werkgever u onlangs ontslag aangezegd, maar daarbij niet de wettelijk verplichte opzegtermijn in acht gehouden? Dan kunt u tegenwoordig een vergoeding eisen van één maandloon.

Onderneem snel actie

De gehele procedure moet binnen twee maanden na het einde van het dienstverband afgewikkeld zijn. Dat is erg kort. Neem bij twijfel over de correcte toepassing van de aanzegging bij ontslag dus snel contact op met Juridisch Platform.

Rechtshulp van Juridisch Platform

Leg ons snel uw situatie voor. U heeft immers maar twee maanden om actie te ondernemen bij nalatigheid omtrent de opzegtermijn bij ontslag. U kunt ons telefonisch bereiken via 020 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00. U kunt ook altijd het contactformuliergebruiken.