mr. Erwin Crooy

Ik studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na mijn studie maakte ik kennis met de rechtspraktijk bij de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland). Als Juridisch adviseur begeleidde ik daar werkgevers bij arbeidsrechtelijke problemen maar ik vond het eigenlijk leuker om de werknemers bij te staan.

In 2003 begon ik een juridisch advieskantoor voor werknemers. Al snel kwam ik er achter dat werknemers op praktische problemen stuiten als ze in aanraking komen met ontslag. Het werd mij ook duidelijk dat traditionele aanbieders van juridische diensten niet tegemoet komen aan de wensen van rechtzoekenden, te weten snelheid, onafhankelijkheid en persoonlijke benadering.

Ik specialiseerde mij vervolgens in het ontslag waarbij mijn hoofdwerkzaamheden bestaan uit advisering en bemiddeling en, als het echt niet anders kan het voeren van gerechtelijke procedures op arbeidsrechtelijk gebied. In 2005 richtte ik samen met mijn jeugdvriend, Jos de Ridder, het Juridisch Platform op. Samen werken wij nu aan een organisatie die de belangen van cliënten vooropstelt en ervoor wil zorgen dat iedere werknemer toegang heeft tot professionele, maar betaalbare, rechtshulp.

mr. Jos de Ridder

Ik ging na mijn studie rechten aan de slag als marketingmanager bij een (destijds) vooruitstrevend bedrijf dat zich toelegde op het organiseren van computercursussen voor senioren in Nederland. Mede door mijn inbreng kon dit bedrijf zich ontwikkelen tot een landelijk opleidingsinstituut voor senioren.

Ondanks het plezier dat ik aan dit werk beleefde, ontstond bij mij de wens om meer bij te dragen op het sociaal-menselijke vlak. Ik kon die wens in daden omzetten door mij twee jaar in te zetten voor de opvang van vluchtelingen. Mede door dit werk keerde mijn oude roeping terug, namelijk het verlenen van juridische rechtshulp.

In 2005 richtte ik samen met Erwin Crooy het Juridisch Platform op  laagdrempelige en betaalbare juridische dienstverlening voor werknemers aan te kunnen bieden. Het gebeurt te vaak dat werknemers niet krijgen waar ze recht op hebben en niet voldoende worden geïnformeerd. Ik help mensen graag met mijn juridische en kennis en ervaring om een goede oplossing te bewerkstelligen zodat mensen verder kunnen.

> Lees ook de blogs