Welke stappen zetten we?

  1. Als u te maken krijgt met een arbeidsrechtelijke, juridische kwestie, bel ons dan op T: 020 – 468 91 14
  2. Uw probleem zal dan worden geanalyseerd en er zal aangegeven worden of, en zo ja op welke manier, wij u verder kunnen helpen.
  3. Er zal vervolgens aan u worden gevraagd de relevante stukken op te sturen.
  4. Na ontvangst van de stukken, zal uw jurist de zaak verder bespreken en wordt er een prijsafspraak gemaakt.
  5. Na uw goedkeuring van de offerte start de jurist met zijn werkzaamheden. Uw zaak is dan ‘in behandeling’
  6. Gedurende de behandeling van uw zaak, wordt u door de behandelend jurist nauwgezet op de hoogte gehouden van de voortgang. Er zal geregeld overleg met u worden gevoerd.

Omdat de communicatie met cliënten en partijen voornamelijk via e-mail en telefoon verloopt, kunnen wij onze diensten tegen een concurrerend tarief aanbieden. Mocht u een persoonlijk gesprek op ons kantoor wenselijk vinden, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Bel het Juridisch Platform op 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.