Heeft uw werkgever u ontslag aangezegd en vraagt u zich af ‘Wat zijn mijn rechten bij ontslag?’ Dan bent u bij het Juridisch Platform aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ambtenarenrecht en dan met name ontslagbegeleiding. Wij bieden u directe hulp bij ontslag.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Wat zijn mijn rechten bij ontslag

Werknemers die ontslag krijgen, hebben in principe recht op een WW-uitkering. Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht, hebben zij eveneens recht op een transitievergoeding bij ontslag. Ook hebben werknemers een wettelijke verankerde bedenktermijn, zodat ze niet overrompeld kunnen worden en overhaast instemmen met de vaststellingsovereenkomst die de werkgever hen voorlegt.

Daarnaast dient uw werkgever u altijd op tijd van het dreigende ontslag op de hoogte te stellen, de zogenoemde aanzegplicht.

Meteen hulp bij ontslag

Wilt u meer weten over uw rechtspositie en de rechten die u heeft bij ontslag? Doe dan de ontslagcheck en leg ons uw vaststellingsovereenkomst voor. Of neem direct vrijblijvend contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Juridisch Platform. Via telefoonnummer 020 – 468 9114 of via de e-mail.