Arbeidsrecht Ontslag PD 20160120

Wanneer word je ontslagen wegens ‘disfunctioneren’?

Kritiek op jou is aan de orde van de dag op je werk en een ‘ontslag wegens disfunctioneren’ hangt in de lucht. Toch kan dat niet zomaar. Hier lees je waarom.

Je werkgever wil van je af, zoveel is duidelijk. Hij heeft daartoe ook de middelen. Een werkgever mag volgens de wet een werknemer ontslaan vanwege ongeschiktheid voor de functie, als de werkgever ervan overtuigd is dat je de functie niet meer naar behoren kunt uitoefenen.

Toch is zo’n ontslag niet zo simpel als het klinkt. Een werkgever moet namelijk een zogeheten ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter en daar is een aantal eisen aan verbonden.

De 5 wettelijke eisen aan een ontbindingsverzoek

1. De werkgever moet je op tijd en meerdere malen op de hoogte hebben gesteld van zijn oordeel dat je niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken.

2. De werkgever moet je voldoende gelegenheid hebben gegeven om je functioneren te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door het afspreken van een termijn waarbinnen je laat zien de werkzaamheden wél goed uit te voeren.

3. Tijdens zo’n ‘verbetertermijn’ moet de werkgever je ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het aandragen van een coach, die je begeleidt en ondersteunt.

4. De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om je te scholen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus.

5. De werkgever moet onderzoeken of herplaatsing in een andere functie mogelijk is.

Toelichten tijdens hoorzitting

Deze vijf eisen bepalen dat een werkgever er alles aan heeft gedaan om een daadwerkelijke verbetering in jouw functioneren te bewerkstelligen.

Tijdens een hoorzitting kunnen beide partijen hun standpunten toelichten en toetst een kantonrechter het ontbindingsverzoek. Zijn aan de bovenstaande wettelijke eisen voldaan, gaat de rechter over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

“Maar ik functioneerde wel goed!”

Wanneer je bij de rechter aandraagt dat je jarenlang wél goed hebt gefunctioneerd, is dat geen sterk argument. Het gaat namelijk om je functioneren in de laatste periode van je dienstverband, de afgelopen 1 à 2 jaar.

Bovendien kan een werkgever je verzoeken om vrijwillig deel te nemen aan een assessment, waarin je aanleg, talenten en vaardigheden worden onderzocht. Sluit de uitslag van dit assessment aan bij de kritiek van je werkgever, kan de rechter sneller overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Tot slot

Als je wordt geconfronteerd met forse kritiek op je functioneren, is het raadzaam om meteen een arbeidsjurist van het Juridisch Platform in te schakelen. Vaak worden de gevoerde functioneringsgesprekken door de werkgever schriftelijk aan je bevestigd en moet je snel schriftelijk reageren. Mocht een ontslagprocedure volgen, dan sta je sterker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *