Ontslag kan grote financiële gevolgen voor u hebben, zeker als u bijvoorbeeld een koophuis heeft of een gezin onderhoudt. Daarom voorziet de wet in ontslagbescherming voor werknemers.

Wat houdt ‘ontslagbescherming’ eigenlijk in?

De wet regelt dat u niet zomaar ontslagen kan worden. Nu is het nog zo geregeld dat de ontslagbescherming relatief veel inkomenszekerheid biedt voor werknemers met een vast contract. Het vooraf – preventief – toetsen van ontslag biedt bescherming tegen onredelijk ontslag. U hebt daarbij sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding.   De hoogte van de transitievergoeding kunt u hier uitrekenen.

Tenslotte is het ook belangrijk om na te gaan of u uw recht op een WW-uitkering behoudt.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Ontslagbescherming verzacht niet alle financiële gevolgen ontslag

Om uw financiële rechten zeker te stellen en de voordeligste wijze van betaling te onderzoeken, doet u er goed aan juridisch advies in te winnen.

Zeker in specifieke gevallen als ‘ontslagbescherming bij ziekte’ of ‘ontslagbescherming bij zwangerschap’ of ‘ontslagbescherming bij oudere werknemers’ is het verstandig een specialist te raadplegen.

Hebt u al een overeenkomst ontvangen? Doe dan hier de ontslagcheck.

> Of neem direct contact met ons op. via telefoonnummer 020 468 9114 of via de e-mail.