Tot 1 oktober 2006 gold er nog een verwijtbaarheidstoets. Dat hield in dat de werknemer in verweer moest komen tegen zijn ontslag om het recht op een WW-uitkering te behouden. Dit gebeurde vaak via een (pro forma) ontbindingsprocedure.

Die verwijtbaarheidstoets is inmiddels versoepeld. In de praktijk komt het erop neer dat werkgever en werknemer het ontslag vaak regelen via het opstellen van een beëindigingsovereenkomst.

Het recht op een WW-uitkering komt wel te vervallen als u op staande voet wordt ontslagen of zelf het initiatief neemt tot ontslag. Bij twijfel kunt u gratis juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Platform.

Als ambtenaar heeft u naast uw WW-uitkering in veel gevallen ook recht op een bovenwettelijke WW-uitkering.

Belangrijk!

Als u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, dan moet uw ontslag aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de praktijk wordt door de werkgever vaak aan deze voorwaarden voorbijgegaan.
Neemt u eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsjuristen: 020 – 468 9114 of vul het contactformulier in.