Wat is een transitievergoeding ?

Op basis van de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) hebben werknemers bij onvrijwillig ontslag recht op een financiële vergoeding : de transitievergoeding. De transitie vergoeding bij ontslag kan gebruikt worden voor van werk naar werk-trajecten (outplacement), opleiding of als een aanvulling op een lager inkomen dan wel een ww-uitkering.

Wie heeft recht op een transitie vergoeding bij ontslag?

Zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst dient wel 2 jaar te hebben geduurd. Verder bestaat er een afdwingbaar recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt berekend op basis  van het bruto maandsalaris ( + 8% vakantiegeld)  en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverbandkorter dan 10 jaar
  • De helft van een maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband van 10 jaar of meer
  • Is uw leeftijd hoger dan 50 jaar en heeft u meer dan 10 dienstjaren bij uw werkgever gewerkt? Dan krijgt u vanaf het tiende dienstjaar een vergoeding van 1 maandsalaris per dienstjaar. uitzondering : voor MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dit niet.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 of 1 jaar salaris bij salarissen boven de € 75.000 . De transitievergoeding wordt berekend en afgerond over periodes van 6 maanden dat er een arbeidscontract bestond.

Bereken de transitievergoeding.

Bereken hier uw transitievergoeding.

Arbeidsjurist inschakelen?

Ten einde uw financiële rechten zeker te stellen en de mogelijkheden van uw specifieke situatie te onderzoeken, doet u er goed aan juridisch advies in te winnen. Zeker in specifieke gevallen als ‘ontslag bij ziekte’ of ‘ontslag bij zwangerschap’ of ‘ontslag bij oudere werknemers’ is het verstandig een specialist te raadplegen.

Hebt u al een voorstel van uw werkgever  ontvangen? Doe dan hier de ontslagcheck.

> Of neem direct contact met ons op.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform