Nieuw ontslagrecht

Er is in de media de afgelopen jaren al een hoop om te doen geweest: het nieuwe ontslagrecht! Het doel van het nieuwe ontslagrecht is dat het ontslagstelsel over het algemeen eenvoudiger, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers zou moeten zijn. Aan de andere kant zou het nieuwe stelsel te werknemers rechten moeten waarborgen en werknemers zouden beschermd moeten blijven tegen willekeur.

Nieuw evenwicht

Met de introductie van het nieuwe ontslagstelsel zal er naar een nieuw evenwicht moeten worden gezocht. De nieuwe ontslagregeling zal de komende tijd nog wel uitkristalliseren in Jurisprudentie. Ook zal er vanuit de dagelijkse(rechts) praktijk naar pragmatische oplossingen worden gezocht om belangen van werkgevers en werknemers te dienen en om risico’s in te perken.

Nieuwe elementen

In het nieuwe ontslagrecht zitten behoorlijk wat nieuw elementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wettelijke verankerde transitievergoeding en de aanzegplicht. Ook heeft  vanaf in juli 2015 de werknemer een wettelijke verankerde bedenktermijn die in de eventueel overeengekomen vaststellingsovereenkomst dient te worden vastgelegd.

Hulp van het Juridisch Platform in het nieuwe ontslagrecht

Wordt u op dit moment met ontslag geconfronteerd en wilt u weten wat de nieuwe regels betekenen voor uw ontslagvergoeding? Leg dan uw vragen voor in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 – 468 91 14, of gebruik het contactformulier.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform