Transitievergoeding is onderhandelbaar!

Vanaf 1 juli 2015 is er een wettelijke transitievergoeding (ontslagvergoeding) welke uw werkgever in de regel moet betalen per het einde van uw dienstverband.
Door een onderhandeling kan een transitievergoeding echter wel hoger worden.

Binnen het nieuwe ontslagrecht wordt het namelijk voor een werkgever lastiger om een werknemer te ontslaan. In hoofdlijnen komt het erop neer dat het UWV en de kantonrechter strikter toetst of aan alle ontslagvoorwaarden is voldaan. In veel ontslagdossiers zien wij echter dat een werkgever zijn dossier niet op orde heeft.

Veel werkgevers zullen een hogere transitievergoeding – onderdruk van een ontslagjurist – willen betalen omdat werkgevers – door de strengere ontslagregels – terughoudend zullen zijn om het ontslag daadwerkelijk voor te leggen aan de kantonrechter of UWV. De werkgever loopt namelijk het risico dat zij de werknemer gewoon in dienst moeten houden.

In onze praktijk zien wij dat een werkgever toch geneigd is om de wettelijke ontslagvergoeding/transitievergoeding te verhogen.
Ga dus niet meteen akkoord met de transitievergoeding!

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen aangaande de hoogte van uw transitievergoeding en de mogelijkheden dan kunt u ons bellen op 020-468 9114.