Wettelijke bedenktermijn bij ontslag
Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Werknemers worden veelal overvallen door werkgevers en worden onder druk gezet om spoedig te ondertekenen. De werknemer wordt geen bedenktermijn gegund en kan daardoor verkeerde beslissingen maken.

Bescherming werknemer
Om de werknemer tegen deze praktijk in bescherming te nemen heeft de werkgever – vanaf 1 juli 2015 – een wettelijke bedenktermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden in het leven geroepen. Ontslag wordt vaak geregeld via een beëindigingsovereenkomst of anders genoemd een vaststellingsovereenkomst. Via deze overeenkomst kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg met wederzijds goedvinden uit elkaar. Wanneer deze overeenkomst aan alle voorwaarden voldoet dan kan er in principe aanspraak gemaakt worden op een ww-uitkering.

Bedenktermijn vastleggen in vaststellingsovereenkomst
Vanaf 1 juli 2015 geldt er voor de werknemer gedurende 14 dagen ná de dag dat werkgever en werknemer de overeenkomst hebben getekend, een wettelijke bedenktermijn. Binnen deze 14 dagen kan de werknemer schriftelijk terugkomen op de getekende vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen. Wanneer de werknemer hier gebruik van maakt, blijft de arbeidsovereenkomst gewoon in stand. De werkgever is verplicht om de werknemer binnen twee dagen na dat partijen tot akkoord zijn gekomen,  schriftelijk te wijzen op de wettelijke bedenktermijn. Wanneer de werkgever dit niet doet dan wordt de wettelijke bedenktermijn verlengd van 2 weken naar 3 weken.

Krijg vrijblijvend advies.
Twijfelt u aan de door uw ondertekende vaststellingsovereenkomst. Om alles te overzien is het een goede beslissing te overleggen met één van onze ontslagjuristen. Wilt u van gedachten wisselen belt u ons vrijblijvend op 020- 468 9114. U kunt ons ook e-mailen via het contactformulier.

Met hartelijke groet,

Juridisch Platform