Het onderwijsrecht is een onderdeel binnen het arbeidsrecht. Voor mensen die in het onderwijs werken, gelden andere ontslagprocedures. Sommige onderwerpen komen overeen met de ‘normale’ ontslagprocedures, maar er zijn ook opvallende aspecten die anders zijn, zoals de duur van de uitkering. Ontslag in het onderwijs gaat dus weer net even anders.

Op de pagina’s over onderwijsrecht leggen we in hoofdlijnen uit welke zaken dat zijn en waar u – als medewerker in het onderwijs – op moet letten als u een arbeidsconflict hebt.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

Overeenkomst of aanstelling, brief of akte

In het onderwijs werken veel mensen op basis van een tijdelijk of vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn per onderwijssector hoofdzakelijk geregeld in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). Elke onderwijssector, bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, heeft zijn eigen CAO.

Onderwijswerknemers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een aanstelling. In het zogenoemde ‘bijzonder onderwijs’ is de onderwijswerknemer werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst of akte van benoeming.

In het zogeheten ‘openbaar onderwijs’ verricht de onderwijswerknemer werkzaamheden op grond van een aanstellingsbrief of akte van aanstelling. De onderwijswerknemer is dan formeel een ambtenaar.

Uw rechtspositie bij ontslag onderwijs

Het bovengenoemde onderscheid is van belang om de rechtspositie van de ontslagen onderwijswerknemer vast te stellen. Ook speelt het een rol bij het bepalen van de mogelijkheden om tegen een ontslagmaatregel op te komen. Welke rechtsmiddelen staan de ontslagen onderwijswerknemer ter beschikking? Wanneer en op welke manier moeten ze ingezet worden?

Stel, u bent leraar. Uw schoolbestuur besluit u te ontslaan. U geniet echter  rechtsbescherming. U kunt dus niet zomaar door het schoolbestuur worden ontslagen. Het ontslagbesluit dat uw schoolbestuur neemt, moet zowel qua procedure (formele vereisten) als inhoudelijk (materiële vereisten) de kritische juridische toets kunnen doorstaan. Ze moeten zich houden aan de ontslagregels.

In het bijzonder onderwijs staan deze ontslagregels in zowel het Burgerlijk Wetboek als in de geldende CAO vermeld. In het openbaar onderwijs staan de regels voornamelijk in het bestuursrecht en in de geldende CAO beschreven.

Opkomen tegen ontslagbesluit of vertrekregeling?

Er bestaat altijd de mogelijkheid om – binnen de gestelde termijn – tegen een ontslagbesluit van het schoolbestuur op te komen. Dat is een ‘inhoudelijke ontslagprocedure’.

Het beste is nog om een goede vertrekregeling met het schoolbestuur te treffen, zeker als sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Het scheelt u veel tijd, moeite en energie en beide partijen zijn snel (maar met een goede regeling) van een vervelende situatie af. Vaak zijn hier meer voordelen te behalen dan bij een inhoudelijke procedure.

Jurist gespecialiseerd in onderwijsrecht

Het Juridisch Platform kan u helpen met deze ontslagbegeleiding, maar ook als u een inhoudelijke procedure wilt voeren. Wilt u weten waar u aan toe bent? Leg ons dan uw vraag voor over ontslag in het onderwijs. Bel 020 – 468 9114 op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.