Als u in het bijzonder onderwijs werkt, start een ontslagprocedure vaak met een officiële brief waarin het schoolbestuur aan de werknemer duidelijk maakt, dat het voornemen bestaat ontslag te verlenen. Dit heet een voornemenprocedure.

Het schoolbestuur geeft u de gelegenheid om daartegen binnen de gestelde termijn uw zienswijze kenbaar te maken.

Het schoolbestuur kan de zienswijze van de onderwijswerknemer naast zich neerleggen en toch overgaan tot het nemen van een ontslagbesluit. In het bijzonder onderwijs houdt het besluit in dat – op grond van een bepaalde ontslaggrond – de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.

De onderwijsinstelling heeft geen voorafgaande toestemming nodig van het UWV WERKbedrijf, zoals in het bedrijfsleven geldt (de ontslagvergunningsprocedure). De onderwijsinstelling moet zich wel houden aan de opzegtermijn, zoals die is afgesproken in de CAO. Pas na het aflopen van die opzeggingstermijn is de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk geëindigd.

 

Duaal ontslagrecht

De onderwijsinstelling kan kiezen tussen opzegging en ontbinding. Dat heet binnen het Nederlandse arbeidsrecht ‘het duaal ontslagrecht’.

U kunt tegen beide opkomen; als u tegen een opzegging opkomt, kunt u een KOO-procedure starten. Als u tegen een ontbinding opkomt, kunt u beroep instellen bij de ‘Commissie van Beroep’.

 

Win tijdig juridisch advies in!

Bij alle bovengenoemde ontslagprocedures kunt u rekenen op de arbeidsjuristen van het Juridisch Platform.

Bel voor meer informatie T: 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.