In de uitspraak van de kantonrechter staat ook of het schoolbestuur de onderwijswerknemer een ontslagvergoeding moet betalen.

In het onderwijs, zowel in het bijzonder als in het openbare onderwijs, geldt de zogenoemde regeling van de bovenwettelijke uitkering. Dit betekent dat de ontslagen onderwijswerknemer – mits voldaan wordt aan bepaalde vereisten – recht heeft op een aanvullende werkloosheidsuitkering, bovenop de reguliere uitkering van de Werkloosheidswet. De onderwijsinstelling is verplicht de bovenwettelijke uitkeringslasten geheel of gedeeltelijk te betalen.

De kantonrechters beschouwen deze extra werkloosheidsuitkering vaak als een verkapte ontslagvergoeding. Dat heeft als gevolg dat u, als ontslagen werknemer, vaak geen of een lage  ontbindingsvergoeding krijgt, tenzij het schoolbestuur heel duidelijk bijzonder onbehoorlijk of onzorgvuldig heeft gehandeld, waardoor het arbeidsgeschil is ontstaan.