Uw schoolbestuur – ook wel genoemd ‘bevoegd gezag’ – kan een ontslagbesluit nemen. Oftewel: ze willen u ontslaan. U kunt gebruikmaken van 3 opeenvolgende acties (dat heet ook wel ‘een rechtsmiddel aanwenden’):

  1. Een bezwaar indienen
  2. Beroep aantekenen bij de rechtbank
  3. Hoger beroep instellen

U kunt niet zomaar een stap overslaan: u volgt de stappen op in deze volgorde. Bezwaar tegen het ontslagbesluit is de eerste stap. U kunt een bezwaarschrift bij het schoolbestuur indienen. Vervolgens kan u, tegen de beslissing op het bezwaar, een beroep indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Tegen de beslissing van de rechtbank, kan u weer  hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Dat is de laatste stap. Uiteraard hoeft u niet al deze stappen te doorlopen. Voor het instellen van de genoemde rechtsmiddelen gelden vaste (wettelijke) termijnen. We bespreken we deze rechtsmiddelen apart en ook nog de mogelijkheid van een voorlopige voorziening.

Win tijdig juridisch advies in!

Bij al deze ontslagprocedures kunt u rekenen op de arbeidsjuristen van het Juridisch Platform.

Bel voor meer informatie T: 020 – 468 9114, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.