Er zijn verschillende ontslagredenen waarom een schoolbestuur kan besluiten iemand te willen ontslaan. Dat varieert van ‘u functioneert slecht’ tot ziekte of een verstoorde arbeidsverhouding, maar ook een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie of faillissement kan een oorzaak zijn. Er zijn ook verschillen tussen hoe een ontslag wordt aangezegd en welke redenen er zijn bij het openbaar en het bijzonder onderwijs.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Bijzonder en openbaar onderwijs

  • Bijzonder onderwijs

In het bijzonder onderwijs kan het schoolbestuur de arbeidsovereenkomst opzeggen op grond van een ontslagreden die in de CAO staat. Dat betekent dat het schoolbestuur eenzijdig een einde maakt aan de juridische samenwerking met de onderwijswerknemer.

  • Openbaar onderwijs

In het openbaar onderwijs wordt er een ontslagbesluit genomen door mensen die daarvoor bevoegd zijn. Voor dat besluit moeten ze wel goede ontslagredenen aanvoeren. Ook hier wordt dan de overeenkomst eenzijdig beëindigd.