Hierbij een lijst met handige tips voor als u onverhoopt betrokken raakt bij een arbeidsgeschil met een schoolbestuur:

  • Blijf rustig; laat de emoties niet de overhand nemen. Het kan uw onderhandelingen schaden en het maakt de sfeer er vaak ook niet beter op.
  • Leg zelf ook een ‘dossier’ aan waarin u alle stukken of documenten bewaart die met het geschil te maken hebben.
  • Bevestig de ontvangst van brieven van het schoolbestuur. Stuur een e-mail of een brief waarin u aangeeft dat u de brieven ontvangen hebt. Maak ook duidelijk dat u het met het standpunt van het bestuur niet eens bent, maar dat u daar later een schriftelijke reactie op zult geven.
  • Hebt u een formeel ontslagbesluit gekregen? En werkt u in het bijzonder onderwijs? Dan moet u binnen de gestelde termijn, beroep bij de Commissie van Beroep instellen.
  • Werkt u in het openbaar onderwijs? Dan moet u  binnen de gestelde bezwaartermijn een bezwaarschrift indienen. Bij beide procedures kan een jurist u heel goed begeleiden. Bijvoorbeeld een arbeidsrechtjurist van het Juridisch Platform. Hij/zij kan u  deskundig adviseren en verdere juridische bijstand verlenen.

 

Wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent? Leg ons dan uw vraag voor via T: 020 – 468 91 14, werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 of gebruik het contactformulier.