Nederland heeft een stevige scheepvaarthistorie en nog steeds is de scheepvaart in al zijn facetten in Nederland sterk vertegenwoordigd. Helaas vallen er in de maritieme branche momenteel veel ontslagen.

Bent u zeevarende of walwerker en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen, omdat uw werkgever u wil ontslaan? Of is ook uw bedrijf ‘in zwaar weer’ terecht gekomen en dreigen er ontslagen te vallen?

Neem dan contact met ons op om uw situatie voor te leggen; wij gaan voor u de onderhandelingen aan zodat u zometeen niet met lege handen aan wal staat.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Huidige veranderingen arbeidsrecht

Onlangs is het werkterrein van de Nederlandse arbeidsrechtjurist officieel uitgebreid met het maritieme arbeidsovereenkomstenrecht. U bent dus aan het goede adres bij ons gespecialiseerde arbeidsrechtenkantoor. De verandering draagt ook nog eens bij aan een versterking van de rechtspositie van zeevarenden en dat is in uw voordeel.

De zee-arbeidsovereenkomst kan net als de normale arbeidsovereenkomst worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en eindigt ook van rechtswege, door opzegging, door ontbinding of door wederzijds goedvinden.

De arbeidsrechtelijke status van een zeevarende wijkt op diverse punten wel af van die van een ‘gewone’ werknemer. Dit geldt voor de arbeidsovereenkomst, de beloning, de vakantiedagenregeling, het ontslag, ziekte en enkele bijzondere bedingen (zoals een proeftijdbeding en een concurrentiebeding). Ook heeft de internationale omgeving van het werken op zee een grote invloed op de arbeidsrechtelijke positie van een zeevarende.

Waar heb ik recht op?

Het is niet eenvoudig om – als u zelf in de benauwende situatie van ontslag zit – uit te zoeken waar u recht op hebt en wanneer u wat moet zeggen.

Lees hier alvast wat eerste tips van dingen die u zeker wel en juist niet moet doen.

Heeft u specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact met ons op. Het eerste advies is sowieso gratis en vrijblijvend.