Als uw werkgever u wilt ontslaan, dient hij te kiezen uit drie ontslagprocedures:

  1. de procedure bij de kantonrechter
  2. die bij het UWV WERKbedrijf
  3. of een contractbeëindiging met wederzijds goedvinden

Voorheen ( tot 1 juli 2015) kon de werkgever zelf kiezen bij wie hij het ontslag voorlegde. Na 1 juli 2015 dient de werkgever bij ontslagprocedures een verplichte route te kiezen:

Het UWV Werkbedrijf is na 1 juli 2015 de ingang voor ontslag wegens:

*  bedrijfseconomische omstandigheden
*  langdurende arbeidsongeschiktheid ( 2 jaar)

De Kantonrechter is na 1 juli 2015 de ingang voor ontslag wegens:

*  disfunctioneren,
*  verwijtbaar handelen of nalaten
*  verstoorde arbeidsrelatie
*  frequent ziekteverzuim
*  werkweigering wegens gewetensbezwaar
*  restgrond

Rechten werknemer
Bij elke ontslagprocedure heeft een werknemer rechten. Heeft bijvoorbeeld het UWV al uitspraak gedaan? En bent u het daarmee niet eens omdat u vindt dat uw werkgever onjuiste informatie heeft verstrekt? Dan kunt u binnen 2 maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om de gevolgde ontslagprocedure te laten toetsen.

Win tijdig juridisch advies in!
In alle bovengenoemde ontslagprocedures kunt u rekenen op de arbeidsjuristen van het Juridisch Platform.

Bel voor meer informatie 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.