Als u snel een beslissing wilt van de kantonrechter over uw ontslag, dan spant u een kort geding aan. Bijvoorbeeld om zo snel mogelijk weer een inkomen te hebben, als uw werkgever u op staande voet heeft ontslagen en de loonbetalingen heeft gestopt. In dergelijke gevallen is het aan te raden om bij ontslag een kort geding tegen uw werkgever aan te spannen.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Enkele dagen na het kort geding neemt de kantonrechter een beslissing. Hoewel hoger beroep mogelijk is, respecteert de werkgever meestal de beslissing van de rechter. Als u zo’n procedure overweegt, kunt u zich laten vertegenwoordigen door een arbeidsjurist van het Juridisch Platform.

Heeft u er een belang bij om uw situatie snel door de kantonrechter te laten beoordelen? Bel dan 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00 voor meer informatie over ontslag kort geding, of gebruik het contactformulier.