Stel dat u en uw werkgever overeenstemming bereiken over de voorwaarden waaronder u beiden de arbeidsovereenkomst beëindigt. Dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werkgever hoeft uw ontslag dan niet aan te vragen bij het UWV- Werkbedrijf of bij de kantonrechter. Dat scheelt tijd en moeite, maar hoe gunstig is dat voor u?

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt u met uw werkgever heldere afspraken over:

  • de datum van beëindiging
  • de betaling van vakantiedagen
  • de werking van een eventueel non-concurrentiebeding
  • het inleveren van bedrijfseigendommen, zoals leaseauto of laptop

Dat document heet een vaststellingsovereenkomst ofbeëindigingsovereenkomst.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten welke zaken er nog meer geregeld kunnen worden in eenvaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden? Dan is het handig om u te laten adviseren door een arbeidsjurist. Uw arbeidsjurist kan u bijvoorbeeld uitleggen of de hoogte van de transitievergoeding correct is of dat u recht heeft op meer.

Belangrijk bij ontslag wederzijds goedvinden

In onze praktijk zien wij vaak dat werkgevers best bereid zijn om in gesprek te gaan over betere voorwaarden bij ontslag wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de transitievergoeding die hij u aanbiedt. Daarnaast is het belangrijk dat u na ondertekening van een overeenkomst uw rechten op een WW-uitkering behoudt. Bij ontslag met  wederzijds goedvinden verliest u namelijk uw recht op een WW-uitkering als de uitkeringsinstantie UWV-Werkbedrijf oordeelt dat u zelf het initiatief tot ontslag heeft genomen, of te snel met het ontslag bent ingestemd.

Bij Juridisch Platform kunt u uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden op alle punten vrijblijvend laten beoordelen. Bel 020 – 468 91 149 of stuur uw overeenkomst op.

Bent u ambtenaar en wilt u meer weten over het ontslag met wederzijds goedvinden? Bij het Juridisch Platform werken ook juristen die gespecialiseerd zijn in het ambtenarenrecht.