Een beëindigingsovereenkomst is hetzelfde als een vaststellingsovereenkomst. In dit document spreekt u met uw werkgever af onder welke voorwaarden u beiden de arbeidsovereenkomst beëindigt. Met een beëindigingsovereenkomst is het belangrijk dat het initiatief bij de werkgever ligt en dat u het allebei eens bent met de voorwaarden tot ontslag. Een beëindigingsovereenkomst is niet compleet zonder wederzijds goedvinden. Uw werkgever hoeft in dat geval niet uw ontslag aan te vragen bij het UWV WERKbedrijf of bij de kantonrechter. Dat scheelt tijd en moeite, maar hoe gunstig is dat voor u?

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Heldere afspraken bij een beëindigingsovereenkomst

U maakt met uw werkgever afspraken over de datum van beëindiging, de betaling van vakantiedagen, de werking van een eventueel non-concurrentiebeding en het inleveren van bedrijfseigendommen (zoals bijvoorbeeld een leaseauto of een laptop). Dat zet u allemaal in de beëindigingsovereenkomst.

Wat kan er nog meer geregeld worden in een beëindigingsovereenkomst?

Wilt u weten welke zaken er nog meer geregeld kunnen worden in een beëindigingsovereenkomst? Dan is het handig om u te laten adviseren door een arbeidsjurist. Hij/zij kan u uitleggen of bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding redelijk is of er überhaupt op ingaan dat u recht hebt op een ontslagvergoeding.
Belangrijk:
In onze praktijk zien wij vaak dat een werkgever de werknemer een te lage ontslagvergoeding aanbiedt. Daarnaast is het belangrijk dat u na ondertekening van een overeenkomst uw rechten op een WW-uitkering behoudt. U verliest namelijk uw recht op een WW-uitkering als de uitkeringsinstantie UWV oordeelt dat u zelf het initiatief tot ontslag heeft genomen, of te snel met het ontslag hebt ingestemd.

Om uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst op alle punten vrijblijvend te laten beoordelen: bel 020 – 468 9114 of stuur uw beindigingsovereenkomst op.
Bent u ambtenaar? Bij het Juridisch Platform zijn er ook juristen die gespecialiseerd zijn in het ambtenarenrecht.