Heeft uw werkgever een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV werkbedrijf ? Dan stuurt het UWV Werbedrijf de ontslagaanvraag naar u toe met het verzoek binnen twee weken een verweerschrift te sturen. Het is verstandig dit verweerschrift op te laten stellen door een arbeidsjurist. Als het UWV Werkbedrijf vervolgens meer informatie nodig heeft, vraagt het aan beide partijen nogmaals schriftelijk hun visie op de zaak te geven.

Teken niets! Check eerst uw overeenkomst.

Klopt uw overeenkomst wel? Hebt u recht op WW? Check het hier.

   Check het hier

Hoe hoog kan uw ontslagvergoeding zijn?

Doe een berekening van de transitievergoeding

   Bereken

Beslissing UWV Werkbedrijf

Heeft het UWV WERKbedrijf alle stukken ontvangen, dan neemt het binnen 6 tot 8 weken een beslissing en brengt beide partijen daar schriftelijk van op de hoogte. Als het UWV Werkbedrijf uw werkgever geen toestemming verleent voor ontslag, blijft u in dienst bij uw werkgever. Als uw werkgever een ontslagtoestemming krijgt, mag hij uw contract opzeggen waarbij de wettelijke opzegtermijn met één maand wordt verminderd. Het UWV Werkvbedrijf stelt de transitievergoeding vast en uw werkgever kent u deze toe. Indien uw werkgever zich niet heeft gedragen als een goed werkgever kan u eventueel naar de kantonrechter en een billijke vergoeding eisen. Niet iedere zaak leent leent zich hier voor.

Heeft uw vragen over bv de hoogte van uw transitievergoeding of bent u het niet met het ontslag eens? Mogelijk is uw transitievergoeding nog onderhandelbaar.  Stel uw vraag in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 – 468 91 14, op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00, of gebruik het contactformulier.